სამეგრელოს კლიმატურ პირობებში შესაძლებელია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ყველაზე ტკბილი და ხარისხიანი კივის წარმოება. ნერგეტას მიზანია გააშენოს, დააფასოოს და შესთავაზოს ქართული კივი ქართველ და უცხოელ მომხმარებლებს. კლიმატური პირობები წარმატების მხოლოდ ნაწილია და ჩვენ უფრო მეტად გვაქვს ცოდნისა და ყურადღებიანი შრომის იმედი.